Kreu > Për Punëdhënës > Shërbimet e Trajnimit Shërbimet e Trajnimit

Shërbimet e Trajnimit

Zhvillimi i aftësive të fuqisë punëtore është çelësi për rritjen e biznesit. Shumica e bizneseve pranojnë se zhvillimi i aftësive, njohurive, besimit dhe motivimit të punonjësve të tyre ndikon drejtpërdrejt në arritjen e objektivave kryesore të biznesit. duapune.com është përkushtuar në ofrimin e praktikave më të mira të menaxhimit të trajnimit në sektorin publik dhe privat. Programi ynë i trajnimit përfshin disa paketa të zbatueshme për kërkesat specifike sipas afateve kohore përkatëse, buxheteve dhe grupeve të synuara.duapune.com ka projektuar seminare trajnimi inovative / që përfshijnë praktikat tona më të mira, për ta bërë trajnimin më përfshirës dhe më bindës. Ne jemi specializuar për t’ju ndihmuar ju të arrini zgjidhjet më të mira të trajnimit për biznesin tuaj. Nëse qëllimi i organizatës suaj është të ndërtojë aftësi të forta udhëheqëse, të krijojë individë të vetëfuqëzuar, të rrisë iniciativën në zgjidhjen e problemeve, ose të mësojë punonjësit se si të bashkëpunojnë dhe komunikojnë në mënyrë më efektive, DMCS ka gjithashtu një program për të adresuar nevojat tuaja dhe për të krijuar ndryshime të qëndrueshme.Fushat më të përfshira:

  1. Trajnimet e Aftësive Personale
  2. Aftësitë e Menaxhimit të Shitjeve të Lidershipit dhe Mbikëqyrjes
  3. Aftësitë e Negocimit të Menaxhimit të Projektit
  4. Aftësitë e Menaxhimit të Mbikëqyrjes së Cilësisë
  5. Shërbimi i Klientit për Burimet Njerëzore
  6. Menaxhimi i Zyrës
  7. Menaxhimi i IT dhe kështu me radhë...
Të gjitha trajnimet dhe seminaret janë përshtatur për secilin klient dhe për nivele të ndryshme të punonjësve dhe njohurive. Të gjitha sesionet e trajnimit janë gjithmonë të përshtatura me nevojat specifike të stafit tuaj dhe janë shumë interaktive.

Shërbimet e Qendrës së Vlerësimit

Shërbimi i vlerësimit është një proces në të cilin kompetenca të ndryshme të punonjësve potencialë ose atyre ekzistues, vlerësohen nga disa ekspertë duke përdorur teknika dhe mjete të shumta. Kjo qasje identifikon kompetencat ekzistuese dhe boshllëqet e aftësive të punonjësve tuaj aktualë dhe potencialë. Rezultatet e qendrës së procesit të vlerësimit mund të përdoren për zhvillimin, promovimin, vlerësimin dhe përzgjedhjen e punonjësve. Shërbimet e vlerësimit zakonisht ofrojnë një gamë të plotë të aktiviteteve që çojnë në rezultatet përfundimtare dhe gjetjen e grupeve të përfshira të punonjësve. Llojet e zakonshme të vlerësimeve të kompetencës që ofrojmë janë:Qendrat e Vlerësimit - Përdorin një larmi teknikash dhe vëzhguesish të shumtë në një ambjent të mbyllur. Bazuar në një analizë të aftësive dhe kompetencave për punën në fjalë, ushtrimet për kandidatët janë përzgjedhur për të zbuluar informacion në lidhje me cilësitë dhe atributet e kërkuara.Intervistat e bazuara në kompetenca - Këto janë mjete efektive për përzgjedhjen e kandidatëve që kualifikohen për pozicionin që ata mbajnë, duke synuar kompetencat specifike të kërkuara.Vlerësimi 180 ° ose 360 ° - i njohur gjithashtu si vlerësim i shumë burimeve, është reagimi që vjen nga anëtarët e rrethit të punës së një punonjësi. Reagimet 360-gradë përfshijnë reagime të drejtpërdrejta nga vartësit, kolegët dhe mbikëqyrësit e një punonjësi, si dhe një vetëvlerësim.Testimi psikometrik - përfshin matjen e njohurive, aftësive, sjelljeve, tipareve të personalitetit dhe niveleve arsimore.Për më shumë informacion, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni.

Duapune.com është një platformë online për punë dhe karrierë më të mirë (#duapune) për të ndihmuar punëdhënësit
të gjejnë dhe të punësojnë personin më të mirë në Ballkan, dhe në vendet në zhvillim me cmime të arsyeshme
dhe cilësi të lartë duke përdorur teknologjinë më të fundit.